Wrocław na czele. Jak informuje ABSL „Wrocław zajmuje pierwsze miejsce w ogólnym, subiektywnym rankingu atrakcyjności ośrodków” BPO/SSC. Kolejne lokaty to Warszawa, Trójmiasto i Poznań. Tak wynika z najnowszego raportu pt. ”Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021.”

Branża BPO/SSC ma na koncie więcej pozytywnych danych. Przybyło 13,5 tys. nowych miejsc pracy w Polsce w 2020r., a „wartość eksportu usług na poziomie 22,9 mld USD” wzrosła o 10,2%. Z materiału można się także dowiedzieć, że „działalność rozpoczęły 74 nowe centra usług, które stworzyły 4 800 nowych miejsc pracy. Najwięcej nowych miejsc pracy przybyło w Trójmieście (14,1 tys.), Warszawie i Poznaniu”.

Autorzy raportu podkreślają znaczenie „kompetencji przyszłości” w rozumieniu umiejętności cyfrowych. Wiąże się to z wysokim poziomem transformacji cyfrowej sektora – „72,9% respondentów deklarowało, że wprowadziło innowacje w ciągu ostatnich 3 lat”. Raport podkreśla absolutną konieczność cyfryzacji.

Inne kluczowe tezy raportu to:

Obserwujemy dalszy rozwój sektora – „Udział sektora w zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw wzrósł do 5,6%”

Przybywa nowych inwestycji – „najwięcej nowych centrów było otwieranych jako pierwsze w Polsce (74,3%)

Następuje zmiana jakościowa rozumiana jako „trend w kierunku większej roli bardziej kompleksowych procesów (stopniowe przechodzenie z back-office do middleoffice)”

Największe wyzwania:

  • bardziej kreatywne i innowacyjne podejście do realizowanych procesów
  • pandemia COVID-19 i związana z nią zmiana modelu pracy na formułę online i utrzymanie ciągłości obsługi oraz perspektywa pojawienia się nowych centrów w Polsce (onshoring/backshoring)
  • zmiany na rynku pracy – „potrzeba poszukiwania nowych talentów, nacisk na rozwój umiejętności miękkich”
  • „sposób budowania zaangażowania pracowników, rozwój liderów” odpowiedzialnych za tworzenie przyjaznego środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi pracowników, opartego na empatii, komunikacji, zaufaniu
  • „przyspieszona transformacja cyfrowa” – „większość podmiotów deklaruje wprowadzenie rozwiązań IPA, zwiększa się też wykorzystanie RPA i AI”
  • problemy demograficzne wynikające z ograniczonej ilości dostępnych pracowników w wyniku postępującego starzenia się społeczeństw
  • „rozwój open talent economy” czyli „otwarta gospodarka talentów” zapewniająca dostęp do poszukiwanych kompetencji bez potrzeby zatrudniania na etacie konkretnego pracownika.

Zdaniem ABSL, w ślad za rozwojem sektora, musi nadążać jakość życia, bo takie są oczekiwania.” Z tego względu polskie miasta, aby były atrakcyjne dla firm sektorowych, powinny oferować lepsze warunki życia, m.in. tereny zielone, atrakcyjną i prestiżową lokalizację.”

Szerszy opis i pełna wersja raportu dostępne są na stronie ABSL.

Aktualności