Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy regulujące dokumentowanie transakcji między podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe, bo o nich mowa, mają zastosowanie np. w sytuacji, kiedy jeden podmiot z grupy kapitałowej powiązany przekazuje drugiemu towary, dobra niematerialne lub też świadczy usługi. Definicja podmiotów powiązanych jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno powiązania kapitałowe jak i osobowe.

Ceny transferowe wiążą się z szeregiem obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Dopiero podatnicy zakończyli przygotowanie lokalnych dokumentacji (localfile) i informacji o cenach transferowych (TPR), a już zbliża się kolejny termin – przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych (master file).

Kogo dotyczy dokumentacja master file?

Kiedy wystąpi obowiązek przygotowania master file?

Kto sporządza master file?

Kto odpowiada za masterfile?

Na wszystkie te pytania odpowiada artykuł Business Tax Professionals. Spółka specjalizuje się w obsłudze podatkowej podmiotów w szerokim zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji cen transferowych.

Pełna wersja artykułu dostępna jest na portalu infor.pl

Aktualności