Impel Business Solutions wzorem innych spółek Grupy Impel dołączył do grona członków Business Center Club. Jest to prestiżowy klub przedsiębiorców, którego misją jest łączenie ludzi biznesu i wspieranie rozwoju gospodarki. Przynależność do tego grona to przywilej i zaszczyt, a jednocześnie zobowiązanie do aktywności biznesowej.

Business Center Club to prestiżowy klub dla przedsiębiorców skupiający dużą część rynku. Zrzeszone firmy – wg danych ze strony BCC „zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do tego wyjątkowego klubu biznesu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.”

W imieniu spółki deklarację członkowską podpisała prezes Jolanta Durasiewicz.
Dzięki działalności w BCC zyskamy szanse udziału w konferencjach i seminariach, poszerzenie sieci kontaktów biznesowych.

Pomysł współpracy z Business Center Club narodził się niemal naturalnie. W wielu aspektach biznesu jest nam po prostu po drodze. Wyznajemy podobne wartości i jesteśmy zgodni, że wolność, zaufanie, rozwój i relacje tworzą fundament przedsiębiorczości.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu biznesowym naszego regionu i kraju. Także tworzyć przyjazną przestrzeń i warunki do prowadzenia firmy. Chcemy otwarcie mówić o tym co jest dobre i sprzyja rozwojowi biznesu i przedsiębiorczości, a co może stać się przeszkodą.

Wierzymy, że w grupie siła. Dlatego pod sztandarem Business Center Club łatwiej będziemy działać dla dobra przedsiębiorców – wspólnie z innymi firmami.

Aktualności