Jesteśmy członkiem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego i będziemy działać na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Deklarację w imieniu spółki podpisali – prezes Jolanta Durasiewicz i Przemysław Bożek z ramienia klastra.

Pomysłodawcą i liderem klastra jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Organizacja łączy biznes z edukacją zgodnie z głównym celem działania „zbudowanie płaszczyzny współpracy pracodawców ze szkołami”. Członkami są przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska, szkoły i uczelnie oraz podmioty związane z kształceniem. Klaster realizuje szereg działań skierowanych do uczelni i szkół, w których mają okazję zaistnieć przedsiębiorcy. Są to prezentacje edukacyjne, warsztaty, staże i praktyki zawodowe, projekty edukacyjne, konferencje, webinary, konkursy czy spotkania biznesowe. Klaster dba też o transfer wiedzy między partnerami oraz monitoruje trendy rynkowe i dzieli się tym.

Impel Business Solutions (IBS) jest partnerem klastra. Dzięki tej współpracy zyska bezpośredni dostęp do młodej kadry i nawiąże relacje z innymi firmami regionu. Będzie mógł promować dobre praktyki dot. zatrudniania i informować o możliwościach rozwoju zawodowego w naszej spółce. Członkostwo w klastrze to dla IBS szansa na bliższą współprace w regionie i propagowanie idei technologii w obsłudze administracyjnych procesów biznesowych.

Więcej informacji o klastrze i aktualnie realizowanych działaniach dostępnych jest na stronie.

Aktualności