W ostatnich latach ustawodawca wprowadza liczne uproszczenia w podatku VAT. Proponowane zmiany określane są jako pakiety „SLIM VAT” (z ang. simple, local and modern). Właśnie nadchodzi trzecia wersja tego pakietu. „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” trafił pod obrady sejmu i nazywany jest pakietem SLIM VAT 3.

Czego dotyczą nadchodzące zmiany?

Oto krótkie podsumowanie z artykułu doradców podatkowych Business Tax Professionals opublikowanego na portalu branżowym:

  • Zmiany w fakturowaniu polegają przede wszystkim na doprecyzowaniu przepisów w zakresie rozliczeń kursu walut przy fakturach korygujących;
  • Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (split payment) – pojawiło się rozszerzenie możliwości korzystania ze środków gromadzonych na tzw. rachunkach VAT;
  • Zmiany w sankcjach VAT – projekt zakłada dostosowanie przepisów do prawa unijnego (stawki 30%, 20% i 15% nie będą już stałe – organy będą mogły nakładać niższe sankcje);
  • Zmniejszenie formalności w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych polegające na na zmniejszeniu formalności w zakresie rozliczania tych transakcji;
  • Zmiany dotyczące wiążących informacji – informacje stawkowe, akcyzowe, taryfowe i o pochodzeniu towaru będą wydawane przez jeden organ;
  • Mały podatnik VAT – wzrośnie limit sprzedaży uprawniający do korzystania z uproszczeń ustawowych;
  • Uproszczenie rozliczania proporcji VAT – podatnicy nie będą już musieli ustalać wspólnie z urzędem skarbowym wysokości proporcji, wystarczające będzie zawiadomienie;
  • Zmiany dotyczące procedury OSS i IOSS dotyczą m.in. nowej zasady ustalania terminu płatności podatku.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia 2023 roku. Doradcy podatkowi monitorują proces legislacji zmian. Dzięki temu będą mogli je na bieżąco stosować w realizowanych rozliczeniach i z korzyścią stosować dla swoich klientów.

Pełna wersja artykułu dostępna jest na portalu infor.pl

Aktualności