Nadeszło lato, a wraz z nim rośnie chęć na urlop i odpoczynek. Jako pracownik możemy liczyć 20 lub 26 dni urlopu, z czego 14 dni powinno być wykorzystane jednorazowo. Możliwe są jednak odstępstwa.

Sytuacje wyjątkowe, czyli kiedy można odstąpić od dwutygodniowego urlopu?

Wykorzystanie dwutygodniowego urlopu jest pracowniczą powinnością. Istnieją jednak okolicznosci uniemożliwiające realizację tych założeń takie jak:

  • choroba pracownika podczas urlopu przerywająca trwający wypoczynek
  • rozpoczęcie pracy i nabywanie prawa do urlopu w miarę przepracowywanych miesięcy

Jak optymalnie zrealizować obowiązek 14 dni urlopu?

Standardowo 14 dni urlopu oznacza wykorzystanie 10 dni z rocznego limitu. Ratunkiem są dni wolne i święta przypadające w tygodniu, dzięki którym pracownik może zrealizować obowiązek urlopowy spożytkowując mniej dni.

Rola pracodawcy w udzielaniu urlopów

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 161) pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu dokładnie w tym roku, w którym nabył do niego prawa. Podstawą skorzystania z urlopu powinien być sporządzony w firmie plan urlopów lub w sytuacji jego braku – ustalenia dokonane z pracownikiem. Co szczególnie istotne – urlop jest niezbywalnym prawem, którego nie można przekazać innej osobie lub z niego zrezygnować. Co najwyżej można wydłużyć okres na jego wykorzystanie do 30 września roku następnego.

Dowiedz się więcej o usłudze kadrowo-płacowej, którą realizujemy z wykorzystaniem procesów automatyzacyjnych i digitalizacji.

Chcesz nam zadać pytanie – chętnie odpowiemy: bpo@impel.pl

Aktualności