Rynek pracy zmienia się niezwykle szybko. Jesteśmy tego świadkami i uczestnikami. Zmieniają się zawody, potrzeby pracodawców i sposób wykonywania pracy. Cyfrowa rzeczywistość dzieje się na naszych oczach i staje się codziennością. Kluczowe jest dostosowanie się do nowych realiów otoczenia. Na znaczeniu zyskują kompetencje przyszłości, zwł. że do 2025r. niemal co druga osoba stanie przed koniecznością zmiany kwalifikacji. W tej sytuacji rodzi się pytanie – które kompetencje okażą się przydatne.

Kluczowe kompetencje

Raport Światowego Forum Ekonomicznego przynosi odpowiedź i wskazuje najbardziej kluczowe kompetencje, które warto rozwijać:

 • Analityczne myślenie i innowacje
 • Aktywne uczenie się i strategie uczenia się
 • Rozwiązywanie złożonych problemów
 • Krytyczne myślenie i analiza
 • Kreatywność, oryginalność i pomysłowość
 • Przywództwo i oddziaływanie społeczne
 • Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola
 • Projektowanie technologii i programowanie
 • Odporność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, elastyczność
 • Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie idei.
 • Krytyczne myślenie


Wiele z nich nawiązuje do cyfrowych technologii. W tym zestawie zaskakuje krytyczne myślenie, które jest tłumaczone w raporcie jako cecha, która „pomaga gromadzić i przetwarzać informacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień, dzięki czemu możemy dokonywać rozsądniejszych wyborów. To fundamentalna kompetencja na wszystkich stanowiskach wymagających podejmowania decyzji operacyjnych, tzn. dotyczących strategii wykonania danej pracy, używanych do niej narzędzi, a także decyzji kierowniczych, czyli związanych z zarządzaniem zespołem, czy budżetem, obarczonych z definicji ryzykiem.” Krytyczne myślenie to cecha, którą należy i trzeba rozwijać. Pozwala bowiem uniezależnić się od technologii stawiając na samodzielność i świadomość w działaniu.

Jakie branże i zawody są najbardziej zagrożone?

Technologia w naturalny sposób wypiera te zawody, które w łatwy sposób można zastąpić maszyną, czyli prace z czynnościami powtarzalnymi. Do tej grupy zalicza się praca fizyczna, monotonne prace biurowe, zbieranie i przetwarzanie danych, obsługa infolinii czy nawet częściowo procesy rekrutacyjne. Szczególnie te ostatnie procesy zyskują na szybkości i skuteczności dzięki wykorzystaniu robotów i sztucznej inteligencji. Maszyny dbają o wyszukanie najlepszych kandydatów, porządkują harmonogram rekrutacji i dostarczają potrzebnych informacji np. oceniają kandydata na rozmowie rekrutacyjnej pod kątem dopasowania do kultury organizacyjnej pracodawcy.

Więcej o kompetencjach przyszłości i wynikach raportu przeczytasz tutaj.

Aktualności