Od 2025 r. będzie obowiązywać raportowanie ESG. Jest to raportowanie niefinansowe związane z zarządzaniem ukierunkowanym wzrost konkurencyjności firmy poprzez zrównoważony rozwój organizacji. ESG koncentruje się na trzech obszarach:

E (enviromental, środowiskowe) – dotyczy działań firmy, które wpływają na środowisko naturalne. Obejmuje zarządzanie zasobami naturalnymi, zrównoważone wykorzystanie energii i odpowiednie gospodarowanie odpadami.

S (social, społeczne) – koncentruje się na relacjach firmy z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami. Dotyczy one pracy, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz zaangażowania społecznego i etycznego postępowanie w biznesie.

G (governance, ład zarządczy) – odnosi się do sposobu zarządzania firmą. Ważna tu jest przejrzystość, etyka biznesowa, struktura zarządzania oraz stosowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodnością z prawem.

Co ważne, od 2025 obowiązkiem przygotowania raportu ESG za rok 2024 zostaną objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa i spółki notowane na giełdzie. Podmioty te muszą zatrudniać co najmniej 500 osób i jednocześnie ich wynika finansowy musi spełnić jedno z tych kryteriów – suma bilansowa powyżej 85 mln zł lub 170 mln przychodu rocznego.

Teoretycznie ESG nie obejmie firm z sektora MŚP. W rzeczywistości jednak nadchodzące zmiany oznaczają raportowanie danych przez te podmioty w ramach tzw. łańcucha dostaw.

  • Jak wymogi ESG dotkną sektor MŚP?
  • Co kryje się pod pojęciem ESRS?
  • Co to jest uproszczony standard raportowania?
  • Czym różni się uproszczony standard ESRS dla firm z sektora MŚP?

Na te wszystkie pytania odpowie artykuł „ESG w sektorze MSP – uproszczone standardy raportowania, którego współautorem jest Krzysztof Busz, compliance officer w spółce Impel Business Solutions. Pełna treść publikacji jest w styczniowym wydaniu Gazety MSP, a dostępna jest tutaj.

Zapraszamy do lektury.

Aktualności