Estoński CIT to alternatywny sposób opodatkowania spółek wprowadzony w 2021r. Umożliwia odroczenie opodatkowania do momentu wypłaty zysku spółki, co sprzyja planowaniu podatkowemu i redukcji bieżących obciążeń podatkowych.

Doradcy podatkowi Business Tax Professionals w artykule „Estoński CIT to nie tylko opodatkowanie wypłaconych zysków” opublikowanym na portalu branżowym omówili najważniejsze kwestie związane z tą formą opodatkowania.

Zwrócili uwagę, że estoński CIT „pozwala na znaczące obniżenie zobowiązań podatkowych. Jest w szczególności dedykowany spółkom nastawionym na inwestowanie wypracowanych zysków w celu dalszego rozwoju. Należy jednak pamiętać, że nie ogranicza się on tylko do podatku od wypłaconej dywidendy. Przypadków wymagających zapłaty podatku jest więcej, a niektóre z nich mogą być mniej zrozumiałe. E efekcie oznacza to ryzyko niewypełnienia wszystkich obowiązków podatkowych”.

Autor publikacji podkreśla, że „ustawodawca wprowadzając ryczałt od dochodu spółek ustanowił rozwiązania, które miały zabezpieczyć interes skarbu państwa przed nadużywaniem tej formy opodatkowania. W związku z czym określono, iż oprócz podziału zysku obowiązek zapłaty podatku może powstać również w innych sytuacjach”, które zostały wymienione i opisane. Objaśnienia podatkowe objęły również możliwe skutki z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

Dla przedsiębiorców kluczowa jest uwaga i staranność w kwestiach podatkowych oraz wnikliwa analiza przepisów. Obligatoryjnie towarzyszyć temu musi precyzyjne prowadzenie ewidencji rachunkowej i ksiąg podatkowych.

Pełna wersja artykułu o estońskim CIT dostępna jest na portalu infor.pl

Autorem publikacji jest Paweł Podlasiński, doradca podatkowy Business Tax Professionals.

Aktualności