Obsługa kadr i płac to obowiązek każdego pracodawcy. Jednak brak specjalistów z tego obszaru oraz ogrom zmian prawnych sprawiają, że firmy coraz częściej decydują się na zewnętrznego dostawcę, czyli outsourcing kadrowo-płacowy.

Jakie czynniki decydują o powodzeniu takiej współpracy?

Katarzyna Adamczyk, dyrektor procesów kadrowo-płacowych w Impel Business Solutions

Przekazanie tego obszaru w ręce podmiotów zewnętrznych pozwala na uzyskanie szeregu korzyści. Należą do nich dostępność rozwiązań 24/7 czy wykwalifikowani i będący na bieżąco ze zmianami eksperci. Dzięki przekazaniu procesów na zewnątrz i dostępowi do dodatkowych narzędzi możemy ograniczyć czas potrzebny na wyliczenie wynagrodzeń. Jesteśmy w stanie skrócić te czynności średnio o 3 dni robocze – mówi Katarzyna Adamczyk, dyrektor procesów kadrowo-płacowych w Impel Business Solutions.

Przy korzyściach warto wspomnieć, że dotyczą one zarówno pracodawcy jak i pracownika. Firmy zyskują m.in. dostęp do technologii i specjalistów, a osoby zatrudnione szybszą i pozbawioną błędów obsługę np. dzięki uruchomieniu portalu pracowniczego czy contact center.

Najlepiej skuteczność outsourcingu kadrowo-płacowego potwierdzają przykłady ze współpracy z klientami. W artykule opisane są dwa takie przypadki. W obu sytuacjach klienci borykali się z błędami w naliczeniach wynagrodzeń i brakami kadrowymi. Outsourcing kadrowo-płacowy pozwolił usprawnić proces rozliczania. Dodatkowo każdy z klientów zyskał standaryzację i wyższą sprawność obsługi.

Więcej szczegółów o outsourcingu kadrowo-płacowym znajdziesz na naszej stronie.

Dostęp do pełnej wersji artykułu jest tutaj.

Aktualności