Dzisiaj wystartowała konferencja #Hiperautomatyzacja osiągając rekordową ilość uczestników. To już 7. edycja tego uznanego wydarzenia. Poprowadził ją prof. Andrzej Sobczak – pomysłodawca spotkania i orędownik automatyzacji. Spotkanie odbywa się w dniach 13-14 czerwca.

Plan konferencji

Hiperautomatyzacja 7 to dwa dni inspiracji, case study i warsztatów. Z danych organizatora wynika, że konferencja zgromadziła ponad 1000 uczestników, dla których przygotowano:

  • 2 ścieżki tematyczne – menedżerską i technologiczną
  • 23 case studies
  • 7 warsztatów
  • 24 godziny nagrań.

Pierwszy dzień spotkania to wspomniane case studies podzielone na 2 ścieżki. Menedżerską poprowadził pomysłodawca wydarzenia. Prof. Andrzej Sobczak wcielił się w rolę spikera, który zapowiadał kolejnych prelegentów i zadawał pytania własne lub pisane na czacie. W tej części spotkania pojawiły się ciekawe wystąpienia firm: Banku Pekao, Forte, Orange, Kruk, Nest Bank i łączone wystąpienia Energa-Pirxon, Oknoplast-Horus, Benefit System – X-Code i Credit Agricole – Definiti. Prelegenci często zwracali uwagę na skalowalność i elastyczność rozwiązań automatyzacyjnych. Pojawiły się również odważne, choć z praktyki biznesowej wiemy że to prawdziwe stwierdzenia. Pierwsze z nich to albo skalowanie albo śmierć robota. I drugie – powszechnie znane – rozmiar/skala na znaczenie. Oczywiście w odniesieniu do automatyzacji.

Nasz ślad na konferencji

Impel Business również aktywnie uczestniczył w konferencji. Nasza ekspertka – Katarzyna Łucka, dyrektor dyrektor biura zarządzania systemami i projektami, wystąpiła w ścieżce menedżerskiej. Poprowadziła prelekcję pt.”Jak pokonać lawinę błędów i wyjść z piekła źle wdrożonej technologii. Case study wprowadzenia e-teczki i automatyzacji faktur zakupowych.” Pokazała, jak technologia OCR (Optical Character Recognition), RPA (Robotics Process Automation) i ML (Machine Learning) ułatwia obsługę procesów kadrowo-płacowych i księgowych.

Case study e-teczki

Na przykładzie e-teczki, czyli cyfrowych akt osobowych, przedstawiła skuteczność OCR i RPA. Wdrożenie tych rozwiązań pozwoliło skrócić proces digitalizacji 38 tys. teczek pracowniczych (w sumie ponad 2 mln stron) z przewidywanych 4 do niespełna 2 lat. Co ważne, czas realizacji projektu mógłby być krótszy o kolejnych kilka miesięcy, które pochłonęły kwestie techniczne nierozpoznane na starcie. To jest właśnie tytułowe piekło źle wdrożonej technologii. Finalnie wszystkie dokumenty są zdigitalizowane i obecnie przetwarzane cyfrowo. Dodatkowo 84% obsługiwanych jest automatycznie, co pozwoliło osiągnąć 41% lepszą wydajność i skrócić czas dostępu do dokumentów o 92%.

Case study automatyzacji faktur zakupowych

OCR i RPA sprawdziło się w kolejnym wdrożeniu zrealizowanym w Impel Business Solutions. Mowa o projekcie automatyzacji faktur zakupowych. Tu wykorzystano dodatkowo system ticketowy OTRS i elektroniczny obieg akceptacji oraz zautomatyzowano przenoszenie danych do systemu księgowego.

Miesięcznie wg tej metody jest obsługiwanych blisko 6 tys. faktur miesięcznie – zgodnie z ustalonym standardem, bez błędu i z minimalnym wkładem pracy człowieka.

Największą korzyścią tego wdrożenia, poza usprawnieniem obsługi faktur, jest terminowość realizowanych płatności. Uzyskano też oszczędność 160 roboczogodzin pracy zespołu księgowego.

Jak pogodzić teorię i praktykę, czyli gdzie szukać czynników sukcesu?

Wnioski ze zrealizowanych wdrożeń są jednoznaczne – analiza wdrożeniowa i ludzie to podstawy działania. Pracownik to siła sprawcza – zaangażowana, doświadczona, kreatywna, współpracująca i z wizją celu. To jest ta siła, która może zmienić świat na lepszy – jak potwierdziła Katarzyna Łucka w ślad za Stevem Jobsem. Nasza ekspertka podzieliła się również innymi dobrymi praktykami. Pokazała, że piekło niedopasowanej technologii można pokonać poprzez dialog i współpracę z nią. Oraz, że pudełkowe rozwiązanie da się zharmonizować z potrzebami organizacji.

OCR i RPA w obsłudze procesów back office

Nasza ekspertka podzieliła się również innymi dobrymi praktykami. Pokazała, że piekło niedopasowanej technologii można pokonać poprzez dialog i współpracę z nią. Oraz, że pudełkowe rozwiązanie da się zharmonizować z potrzebami organizacji.

Na koniec prelegentka podzieliła się tipami, które warto stosować jako złote zasady wdrożeń:

  • KOORDYNATOR – powołany w organizacji i jest łącznikiem pomiędzy dostawcą a organizacją;
  • OPIEKUN ROBOTA – zna czynności, które wykonuje robot i jest odpowiedzialny za monitorowanie jego pracy;
  • UPDATE ALGORYTMÓW – dopasowany do zmian w organizacji, przepisach i systemach;
  • SERWIS ROBOTÓW – wykonywany systematycznie i zgodnie z zalecaniami producenta (w tym aktualizacje);
  • CIĄGŁA NAUKA – stałe douczanie OCR-a, aby zwiększać skuteczność odczytu danych z dokumentów;
  • POTRZEBY BIZNESOWE PRZEDE WSZYSTKIM – to dobrze sprecyzowane wymagania biznesowe na starcie działań oraz testowanie wdrażanych funkcjonalności.

Uczestnicy uważnie słuchali wystąpienia, o czym świadczą zadawane pytania. Jedno z nich dotyczyło zgodności prawnej na księgowanie pod robotycznym ID. Katarzyna Łucka rozwiała te wątpliwości wskazując na przypisanie i stosownych uprawnień systemowych do każdego robota. I dodała: Poprawność rozwiązania weryfikują audytorzy zewnętrzni, od których otrzymujemy pozytywne opinie. Fakt ten cieszy nas tym bardziej, że dzisiaj technologia jest członkiem zespołu i przyjacielem, bez którego nie możemy sprawnie i efektywnie wykonywać codziennych zadań.

Co jeszcze przed nami podczas konferencji?

Jutro drugi dzień konferencji. Tym razem będzie to czas przeznaczony na warsztaty.

Hiperautomatyzacja 7 to konferencja poświęcona wdrażaniu rozwiązań RPA, LowCode, NoCode, Chatbotów, Voiceboty, MLOps, API, BPMS i Process Mining.

Do zobaczenia na kolejnej edycji. Na pewno równie ciekawej. Już jesienią.

Aktualności