22 września br. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyło się spotkanie w ramach programu Business Partner Review. Na zaproszenie rektora odpowiedzieli przybyli przedstawiciel firm współpracujących z uczelnią. Spotkanie było okazją do posumowania działań zrealizowanych w roku akademickim 2021/2022 i jednocześnie pozwoliło świętować jubileusz 75-lecia uczelni.

Rok akademicki 2021/2022 był dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyjątkowy – wiąże się z rocznicą 75 lat rozpoczęcia działalności.

„W dzisiejszym, tak szybko zmieniającym się świecie, dobra współpraca to gwarancja bezpieczeństwa” – zapewniają władze uniwersytetu i dodają „…. Uczelnia przez cały okres swojego istnienia żyła w symbiozie z otoczeniem społeczno-gospodarczym wspierając naszych Partnerów biznesowych oferując niezbędną do rozwoju wiedzę i doświadczenie, jak również kształcąc przyszłych pracowników (…). Dziś, jak nigdy wcześniej współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest istotna. Przedsiębiorcy podnoszą kwalifikacje pracowników, włączają się w proces kształcenia – budując w ten sposób swój wizerunek pracodawcy. Uczelnia natomiast dzięki współpracy przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy zgodnie z obecnymi potrzebami pracodawców.”

W uroczystym spotkaniu podsumowującym Business Partnership Review – Przegląd współpracy z biznesem naszą spółkę reprezentował Sebastian Boniewicz, który odebrał dyplom z podziękowaniem za dotychczasowe działania.

Business Partnership Review 

Główne obszary współpracy:

  • organizacja staży
  • udział w targach pracy
  • wspieranie menedżerów kierunków w projektowaniu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy
  • udział w programie  – Społeczne kompetencje
  • prowadzenie wykładów eksperckich
  • dzielenie się praktykami na studiach MBA.

Nasz reprezentant mógł wspólnie z innymi uczestnikami i przedstawicielami uczelni celebrować wyjątkowy jubileusz uniwersytetu. Po części oficjalnej był czas na dyskusje, networking i rozmowy o planach na kolejny rok współpracy. Ze swojej strony deklarujemy nadal być blisko i uczestniczyć w kształceniu kadr.

Ogromnie gratulujemy Uniwersytetowi Ekonomicznemu pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych długich lat pomyślności i rozwoju.

Aktualności