Trwają spory sądowe między podatnikami a organami podatkowymi dot. ulgi na złe długi w VAT, stanowiące pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-335/19. Organy podatkowe niekoniecznie bowiem akceptują w praktyce wynikające z ww. wyroku, korzystne dla podatników skutki.

Czym jest ulga na złe długi w VAT?

Umożliwia ona sprzedawcy odzyskanie kwoty podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, za które nie otrzymał zapłaty od nabywcy. Z kolei nabywca jest zobowiązany do korekty naliczonego podatku, wynikającego z niezapłaconej w terminie faktury.

Stosowanie ulgi w praktyce bywa zaskakujące, bo organy skarbowe interpretują ją odmiennie i polski ustawodawca uzależnia prawo do skorzystania z ulgi od spełnienia szeregu warunków.

  • O jakich warunkach mowa?
  • Czy warto korygować historyczne rozliczenia w zakresie podatku VAT?
  • Jakie zmiany wnosi do ulgi wyrok TSUE?
  • Jaka jest obecna linia orzecznicza?
  • Co się w tym zakresie zmieniło?
  • W którym kierunku powinny pójść zmiany w uldze na złe długi?

Marcin Gandecki, starszy doradca podatkowy w Business Tax Professionals, odpowiada na te pytania w artykule opublikowanym na portalu infor.pl. W materiale podsumował też obecne spory dotyczące tzw. ulgi na złe długi w VAT.

O tym wszystkim dowiecie się z artykułu eksperta.
Zapraszamy do lektury!

Aktualności