Green HR, job crafting, smart workplace, zrównoważona współpraca i satysfakcja pracownicza – to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas konferencji HR LAB zorganizowanej 10 czerwca 2021 r. przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Tematem przewodnim wydarzenia było „zielone” zarządzanie budujące zaangażowanie i lojalność pracowników. W gronie prelegentów wystąpili eksperci zarządzania zasobami ludzkimi, którzy opowiedzieli o dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju w swoich firmach. Pokazali np. różnorodność działań integrujących pracowników podczas pracy zdalnej, które pozwoliły utrzymać bliski kontakt, mimo pozostawania w domu i zagospodarować wiele obszarów aktywności budujących dobrostan człowieka. 

Z nowych pojęć uczestnicy  poznali job crafting. Jest to sposób wpływania na swoją pracę i osiągania z niej satysfakcji poprzez wprowadzania zmian dopasowanych do własnych możliwości i preferencji. Pojawiło się także określenie smart workplace jako element smart living związany ze zwiększaniem wydajności oraz wygody pracy.

Niezwykle inspirujące było wystąpienie Pawła Fortuny, psychologa z KUL-u, który opowiedział o nowych trendach łączących technologię i człowieka. Posłużył się pojęciem magnolii uosabiającym rozkwitanie, które to pojęcie zastępuje obecnie szczęści Istnieje bowiem świat innowacji i ludzi. Ważne, by przenikały się one nawzajem i ze sobą współdziałały.

Do udziału w wydarzeniu MARR zaprosił Ninę Twardowską, by zderzyła świat miękkiego HR z technologią i jej wpływem na postawy pracowników. Prezes IBS pokazała jak zmiana technologiczna wpłynęła na rozwój zarządzanej organizacji i postawy pracowników. Jej zdaniem transformacj cyfrowa to zmiana firmy – przede wszystkim świadomości i roli pracowników. Włączenie i angażowanie ich do wdrażania nowych rozwiązań powoduje, że czują sie odpowiedzialni za zmianę i nakierowują się na sukces.

Wniosek z konferencji nasuwa się następujący – pracownicy to podstawa wszelkiego działania i rozwoju firmy. Zadbani i zaopiekowani przez pracodawcę odwdzięczą się zaangażowaniem i lojalnością.

Aktualności

Uzupełnij formularz

Podaj nam więcej szczegółów, co pomoże nam sprawnie odpowiedzieć na Twoje zapytanie

    * pole wymagane

    Administratorami Twoich danych osobowych będą Współadministratorzy wskazani w linku Wykaz Współadministratorów, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy o współadministrowanie.
    Zgłoszenie odwołania ww. zgód należy wysłać na następujący adres e-mail: iod.e-marketing@auraco.pl
    Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych w związku z ww. Zgodami, jest Auraco sp. z o.o., ul. Solec 81B, 00-382 Warszawa, adres e-mail iod.e-marketing@auraco.pl.