Usługi księgowe dla firm

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych jest sporym wyzwaniem dla firm. Wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej oraz orientacji w obowiązujących przepisach. Z pomocą przychodzi outsourcing księgowy, na który coraz częściej decydują się firmy. Współpraca z zewnętrznym partnerem zapewnia dostęp do specjalistycznej i stale aktualizowanej wiedzy rachunkowej, księgowej i podatkowej oraz pozwala korzystać z rozwiązań technologicznych – bez konieczności jej zakupu.

Zapytaj o ofertę

Czym są usługi księgowe?

Możesz powierzyć nam usługę księgową Twojej firmy. Zadbamy kompleksowo o obsługę procesów księgowych – od wprowadzenia dokumentu, przez elektroniczny ich obieg i akceptację (workflow), po pełną sprawozdawczość finansową i podatkową.

Specjalizujemy się w obsłudze dużych wolumenów i procesach masowych. Nasi specjaliści księgowi korzystają z nowoczesnych rozwiązań takich jak digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja, OCR (optyczne rozpoznawanie obrazów) i sprawdzonych praktyk rynkowych.

Oferujemy dwa elastyczne modele współpracy odpowiadające na potrzeby firmy. Wybór modelu realizacji usługi zależy od potrzeb i wymagań Twojej firmy, procesów wymagających wsparcia i wielkości wolumenów w danym procesie księgowym.Usługę wykonujemy na systemie wewnętrznym Impuls lub systemie Twojej firmy.  

Nasi klienci

klienci usług księgowych

Outsourcing pełnej usługi księgowej

 • całościowe przejęcie zadań księgowych
 • realizacja usługi na systemie Impuls EVO lub Twojej firmy
 • kompleksowe zamknięcie każdego okresu rozliczeniowego

  • Obsługa księgowa w oparciu o umowę SLA/OLA
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości (UoR) lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) oraz polityką rachunkowości firm
  • Elektroniczne archiwum dokumentów bezpośrednio w systemie księgowym
  • Ciągłe aktualizowanie procesów do zmieniających się przepisów m.in. KSEF
  • Sporządzanie miesięcznych (Rachunek Zysków i Strat, Bilans) oraz kwartalnych (CF) raportów finansowych
  • Generowanie raportów zarządczych pod potrzeby klienta
  • Kalkulacja i sporządzanie deklaracji CIT-8; CIT-10R
  • Sporządzanie deklaracji i zgłoszeń JPK_VAT, VAT-UE, zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
  • Zgłaszanie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP-8
  • Obsługa sprawozdań GUS (F-01/I-01, DG-1, RF-01, SP-01), NBP oraz deklaracji Intrastat
  • Obsługa kontroli skarbowych oraz rocznego badania sprawozdania finansowego
  • Szkolenie nowych pracowników w zakresie współpracy
 • sprawozdawczość finansowa
 • raportowanie zarządcze
 • możliwość współpracy z doradcami podatkowymi i specjalistami automatyzacji/robotyzacji
 • nadzór księgowy nad całością usługi
 • wsparcie księgowe i podatkowe
 • zadania wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • opieka koordynatora operacyjnego i koordynatora biznesowego

Outsourcing wybranego procesu księgowego

 • realizacja jednego lub kilku procesów – zgodnie z umową
 • realizacja usługi na systemie Twojej firmy
 • zamknięcie okresu rozliczeniowego zakontraktowanego w umowie
 • nadzór księgowy nad realizowanymi procesami
 • zadania wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • opieka koordynatora operacyjnego ze wsparciem koordynatora biznesowego

Jakie procesy księgowe obsługujemy?

ZOBOWIĄZANIA

 • OCR dokumentów
 • Procesowanie dokumentów kosztowych w Workflow
 • Księgowanie dokumentów kosztowych krajowych i zagranicznych
 • Analiza rozrachunków z kontrahentami
 • Generowanie planów płatności do bank
 • Rozliczanie RMK

NALEŻNOŚCI

 • Księgowanie dokumentów przychodowych,
 • Księgowanie wyciągów bankowych,
 • Rozliczanie rozrachunków, kompensaty,
 • Analiza rozrachunków z kontrahentami,
 • Potwierdzenia sald odbiorców i dostawców

ROZLICZENIA PRACOWNICZE

 • Księgowanie list płac
 • Rozliczanie benefitów pracowniczych
 • Rozliczanie delegacji
 • Analiza rozrachunków publiczno-prawnych
 • Analiza rozrachunków z pracownikami

DYSTRYBUCJA

 • Zarządzanie cennikami i polityką rabatową
 • Obsługa kontraktów, ofert, zapotrzebowań oraz zamówień dostawców i odbiorców
 • Obsługa procesu sprzedaży – fakturowanie m. in. faktury sprzedaży, noty księgowe, wysyłka e-faktur wraz załącznikami, wystawianie proform
 • Obsługa protokołów odbioru

PRODUKCJA I MAGAZYNY

 • Obsługa ruchów magazynowych (wystawianie i księgowanie dokumentacji magazynowej), wartości i lokalizacji zapasów,
 • Obsługa inwentaryzacji
 • Obsługa opakowań
 • Obsługa odpisów aktualizacyjnych
 • Analiza i raporty stanów magazynowych, indeksów

INTRASTAT

 • Automatyczne generowanie deklaracji na podstawie wprowadzonych dokumentów do systemu (dok. magazynowe PZ, faktury sprzedaży)
 • Generowanie deklaracji pustych celem zaimportowania danych z zewnątrz
 • Ewidencja deklaracji sporządzonych
 • Obsługa kodów CN, rodzajów transakcji, transportu i warunków dostaw

ŚRODKI TRWAŁE

 • Zakładanie kartotek środków trwałych
 • Ewidencja obrotu majątkiem (m in. dokumenty OT, PT+, LT+, LT-, PK, MT)
 • Obsługa amortyzacji podatkowej i bilansowej różnymi metodami, tworzenie planu amortyzacji w dowolnym układzie
 • Zarządzanie środkami finansowych z różnych źródeł (własne obce, dotacje…)
 • Obsługa inwentaryzacji
 • Analiza i raporty stanu majątku

Usługi księgowe w liczbach: 

61 000

pozycji księgowanych na wyciągach bankowych/mies.

35 000

aktywnych kartotek majątku trwałego

24 000

dokumentów kosztowych księgowanych/mies.

16 000

umów leasingowych rozliczanych/mies.

2 500

rozliczonych delegacji/mies.

Co zyskujesz?

Bezpieczeństwo księgowe i podatkowe

 

 

Gwarancja ciągłości obsługi księgowej

 

Terminowe rozliczenia i ograniczenie ryzyka odsetek

 

 

Kompleksowe zamknięcie każdego okresu księgowego

 

Bezpośredni dostęp do dokumentów w formie elektronicznej

 

 

Cykliczne raportowanie na potrzeby zarządcze

 

 

Case study

wyzwania klientaWyzwania klienta z branży usługowej:

 

 • duża pracochłonność zadań (tradycyjny model obsługi) 
 • niedobór specjalistów księgowych  
 • brak rozwiązań technologicznych doskonalących procesy i adekwatnych do wymogów rynkowych 
 • duża ilość niezaplanowanych zadań  
 • zwiększające się wolumeny dokumentów 

ikona rozwiązanieRozwiązania: 

 

 • skrócenie czasu obsługi procesów dzięki technologii 
 • przejęcie obsługi księgowej  
 • usprawnienie procesów –  dzięki wdrożeniu narzędzi (digitalizacja, OCR, RPA)  
 • planowanie i harmonogramowanie działań 
 • ustalenie poziomu KPI i SLA oraz raporty o stanie sald i obrotów na koniec dnia

korzysci klientaKorzyści klienta: 

 

 • księgowanie nawet w 1 dzień, max do 3 dni 
 • uwolnienie potencjału pracowników do innych zadań 
 • ograniczenie ilości błędów księgowych i zmniejszenie ilości reklamacji do 0,01%   
 • terminowe rozliczenia i ograniczenie ryzyka odsetek 
 • pełna wiedza o przepływach i finansach firmy 

 

Co nas wyróżnia?

 • Wysoka efektywność procesów księgowych dzięki automatyzacji i digitalizacji
 • Realizacja usługi księgowej zgodna z ustaloną wartością KPI i SLA
 • Praca zgodna z harmonogramem
 • Analiza procesu, stworzenie map procesowych i działanie zgodnie z ich przebiegiem
 • Wsparcie i wiedza zespołu specjalistów o dużym doświadczeniu
 • Opieka koordynatora, który nadzoruje współpracę i dba o realizację umowy
Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami
i sprawdź ofertę

Zapytaj o ofertę

Nasi klienci

Nasi eksperci

Aleksandra PietruczukAleksandra Pietruczuk,

dyrektor ds. procesów transakcyjnych

Sprawuje pieczę nad prawidłowością rozliczeń finansowo-księgowych dla klientów zewnętrznych oraz spółek Grupy Impel. Nadzoruje jakość obsługi klienta i dotrzymanie KPI na każdym etapie obsługi. Wdraża procesowość i nowe technologie w procesach księgowych.

Zapytaj o ofertę
aneta korwinAneta Korwin,

menadżer klienta zewnętrznego

Posiada certyfikat księgowy nr 54467/2012. Odpowiada za prawidłową i terminową obsługę procesów księgowych. Szuka usprawnień i inicjuje projekty wdrożeniowe podnoszące wydajność pracy. Optymalizuje procesy z wykorzystaniem technologii (RPA, OCR, digitalizacja).

Zapytaj o ofertę
Dyrektor Sprzedaży Impel Business SolutionsEwa Piotrowska,

dyrektor sprzedaży

Współtworzy nowe produkty i usprawnienia w obszarze kadr i płac, obsługi księgowej, zarządzania dokumentacją i doradztwa podatkowego. Jest w stałym kontakcie z klientem oferując nowe produkty i narzędzia technologiczne takie jak RPA (Robotic Process Automation), OCR czy digitalizacja. Reaguje na potrzeby klienta i zapewnia elastyczne warunki współpracy.

Zapytaj o ofertę

Inne produkty

Zobacz więcej